američki ariš


američki ariš
• tamarack
• hackmatack
• American larch

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.